Taljan-Avukati fuq l-internet. L-akbar portal legali għall-taljan l-avukati.


Il-xoljiment, il-Likwidazzjoni, il-Kanċellazzjoni ta'l-Kumpanija tal-Kapital tal - Kamra tal-Kummerċ ta'Ruma


il-minuti MHUX bilfors ikunu abbozzati minn nutar

Ix-xoljiment u l-artjistabbilixxi li l-konġunti-istokk tal-kumpanija, limitat mill-ishma u tal-responsabbiltà limitata hija maħlula għall-kawżi li ġejjin: L-investigazzjoni ta'l-okkorrenza tal-kawża tal-xoljiment hija r-responsabbiltà tal-korp amministrattiv. Għall-finijiet tal-reġistrazzjoni ta'l-minuti tal-ħatra tal-likwidatur tal-kumpanija tal-kapital fir-reġistru ta'l-intrapriżi: - or) biex jipproċedi bil id-depożitu ta'l-minuti tal-laqgħa ġenerali tal-membri magħmula minn nutar (tkun xi tkun il-kawża tal-xoljiment) BISS tad - DEPOŻITU jew tista'tipproċedi bl-depożitu ta'l-rapport imfassal mill-nutar hija OBBLIGATORJA-likwidazzjoni, skont l-art. n sitt WIEĦED DEPOŻITU jew inti tista'tipproċedi BL-ŻEWĠ DEPOŻITI (għall-kawżi ta'tkeċċija mill-numru wieħed biex il-ħames tal-arti. c.c.), l-ewwel għar-reġistrazzjoni ta'l-investigazzjoni ta'l-okkorrenza ta l-kawża tat-tmiem mill-korp amministrattiv skont l-art. (twaħħal il-minuti tal-bord tad-diretturi jekk il-kumpanija hija mmexxija minn bord tad-diretturi, jew id-dikjarazzjoni li jinsabu fil-forom hija valida kif il-valutazzjoni tal-kawżi jekk il-kumpanija tkun immaniġġjata minn uniku direttur) u t-tieni għall-ħatra tal-likwidatur u l-likwidazzjoni ta'l-kumpanija skont l-art.

Din il-ħatra għandhom ikunu rreġistrati fir-Reġistru tal-Kumpaniji fi żmien tletin - il jum mid-data tal-aċċettazzjoni tal-ħlas.

-bis-paragrafu tliet tad-diretturi ma jibqgħux mill-kariga wara r-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kumpaniji tal-ħatra tal-likwidatur (kif ikkonfermat mill-id-digriet nru.

Tirrevoka l-istat tal-likwidazzjoni skont l-art

tal tal-Qorti tal-Reġistru tal-Kumpaniji ta'Ruma) u li, għalhekk, id-dħul ta'l-ħatra tal-likwidatur mhux effettiva qabel dik id-data.

Dan ifisser li mhuwiex possibbli li tfassal u l-depożitu l-aħħar likwidazzjoni-karta tal-bilanċ qabel il-ħatra ta'l-ewwel likwidaturi hija rreġistrata. Jekk jogħġbok innota li l-SpA u l-Kooperattiva-Kumpanija għall-Ishma, anki jekk inti tmur mal-doppju tad-depożitu, l-riżoluzzjoni tal-likwidazzjoni bil-ħatra ta'l-likwidaturi għandhom ikunu neċessarjament rreġistrati mill-nutar. ter, il-kumpanija tista'fi kwalunkwe ħin tirrevoka l-istat tal-likwidazzjoni bil-riżoluzzjoni tal-laqgħa straordinarja tal-azzjonisti biex tiġi ddepożitata fir-Reġistru tal-Kumpaniji fi żmien tletin jum. Ir-revoka għandu effett immedjat jekk ikun hemm il-kunsens ta'l-kredituri tal-kumpanija jew il-ħlas ta'l-kredituri li ma jingħata l-kunsens. Inkella l-revoka għandha tidħol fis-seħħ biss wara l-sittin jum mid-dħul tal-riżoluzzjoni fir-Reġistru tal-Kumpaniji. F'dan l-aħħar każ, huwa meħtieġ li tippreżenta lill-Reġistru tal-Kumpaniji, iż-żewġ domandi: waħda għall-depożitu ta'l-minuti tal-laqgħa tal-azzjonisti li approva r-revoka ta'l-likwidazzjoni, għall-ieħor prattika, wara l-sittin jum, għar-reġistrazzjoni ta'l-effett ta'l-eżekuttiv tar-riżoluzzjoni tal-revoka mal-mudell tal-S, S riquadro tas-setgħat tal-korp amministrattiv) u l-saff tan-nofs P fi l-ħatra tal-membri tal-bord u għat-tmiem ta'l-likwidaturi, twaħħal il-ċertifikat ta'nuqqas ta'oppożizzjoni ta'l-kredituri, jew awto-dikjarazzjoni magħmula skont l-art. sitta u erbgħin u sebgħa u erbgħin tad-digriet PRESIDENZJALI tal- (mill-ritorn taħt il-noti tal-mudell). Il-baġit finali tal - il-likwidazzjoni sħiħa ta'likwidazzjoni, il-likwidaturi għandu jipprepara l-aħħar likwidazzjoni-karta tal-bilanċ. L-aħħar likwidazzjoni-karta tal-bilanċ iffirmat mill-likwidaturi u akkumpanjati mill-rapport ta'l-awdituri u l-persuna maħtura għall-verifika tal-kontijiet, għandha tiġi ddepożitata fir-Reġistru tal-Kumpaniji.

-bis-paragrafu tliet tad-diretturi ma jibqgħux mill-kariga wara r-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kumpaniji tal-ħatra tal-likwidatur (kif ikkonfermat mill-id-digriet nru.

tal tal-Qorti tal-Reġistru tal-Kumpaniji ta'Ruma) u li, għalhekk, id-dħul ta'l-ħatra tal-likwidatur mhux effettiva qabel dik id-data. Dan ifisser li mhuwiex possibbli li tfassal u l-depożitu l-aħħar likwidazzjoni-karta tal-bilanċ qabel il-ħatra ta'l-ewwel likwidaturi hija rreġistrata. Tħassir wara t-trasferiment tal-uffiċċju fl l-oħra tal-provinċja ta'L-art, il-paragrafu tliet tad-digriet PRESIDENZJALI jistipula li:"il-persuni li tittrasferixxi l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fil-oħra provinċja jkollhom l-applikazzjoni tagħha lill-Uffiċċju ta'l-reġistru ta'l-intrapriżi tal-Kamra tal-Kummerċ ta'l-distrett ta'fejn l-trasferiment, li għandha tinnotifika l-uffiċċju ta'l-oriġini għall-finijiet ta'l-kanċellazzjoni". Għalhekk, mhux mistenni li jkollu xi twettiq fil-provinċja tat-tluq.

Ir-rikors għandu jiġi ppreżentat fl-reġistru tal-Kumpaniji tal-destinazzjoni.

Dan ir-reġistru ser tagħmel il-komunikazzjoni lill-Reġistru tal-Kumpaniji tal-oriġini sabiex dawn il-fir-rigward tal-reġistrazzjoni ta'l-kanċellazzjoni tat-trasferiment.

Jekk il-kumpanija tkompli twettaq l-attività fl-antik il-kwartieri ġenerali, għandha tgħarraf tal-ftuħ ta'l-unità lokali fir-Reġistru tal-Kumpaniji kompetenti, permezz tal-preżentazzjoni tal-mudell FUQ l. L-estinzjoni bħala riżultat tal-għaqda jew demerger-depożitu ta'l-atti tal-fużjoni għall-kumpanija magħquda jew inkorporati, jew ta'l-att ta'demerger totali għall-mibrum-off tal-kumpanija, li tirriżulta fil - l-estinzjoni ta'dawn, dan għandu jsir billi tippreżenta l-mudell S fl-uffiċċju ta'l-Reġistru ta'l-Intrapriżi kompetenti għall-kwartieri ġenerali tal-kumpaniji bħal dawn. Għall-għajnuna esperta dwar il-preparazzjoni tal-fajls elettroniċi għall-Reġistru tan-Negozju kif ukoll għall-informazzjoni dwar l-istatus ta'l-investigazzjoni hija attiva, is-sejħa ċentru Fuq diġitali medju, Modalità telematiċi-Euro, Tali l-ammonti huma mnaqqsa minn ħamsin għall-kooperattivi soċjali, it-timbru tat-Taxxa: għall-kapital tal-kumpanniji-Euro, Nel-każ tal-komunikazzjoni elettronika għad-drittijiet tal-segretarjat u t-timbru dazju, meta jkun meħtieġ, għandha tittieħed direttament mill-qiegħ ta l-utent, għall-prattiki fuq flessibbli disk diġitali msemmija hawn fuq l-ammonti jistgħu jiġu mħallsa, fl-uffiċċji tal-biljetti ta'l-kamra tal-kummerċ ppermettiet, jew fuq l-c post magħmula pagabbli lill-Ruma-Kamra tal-Kummerċ.

It-timbru tat-taxxa diġitali prattiki huwa li għandhom jitħallsu lill-Kamra tal-Kummerċ ta'Ruma mill-partijiet obbligati, fuq il - il-bażi ta l-awtorizzazzjoni maħruġa mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi - Dipartiment.

Id - dħul l-Uffiċċju tad-Dħul ta'Ruma n.

Għall-prattiki suġġetti għall-ħlas tal-boll, id-dettalji ta'din l-awtorizzazzjoni għandhom jiġu indikati fil-kaxxi xierqa provduta fil-kont il-preżentazzjoni (timbru liberat fid-daħla) fil-mod li ġej:"il-boll mħallsa fuq virtwali bażi permezz tal-Kamra tal-Kummerċ ta'Ruma awtorizzati, prov. mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi - Dipartiment. Id - dħul l-Uffiċċju tad-Dħul ta'Ruma."Jekk is-suġġett li jippreżenta l-prattika huwa fil-pussess ta'speċifiċi tal-awtorizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi se jiġi l-virtwali tal-ħlas ta'l-boll, il-limiti ta'din l-awtorizzazzjoni għandhom jiġu indikati fid-dahar preżentazzjoni (timbru meħlus fl-oriġini) fil-mod li ġej:"il-boll mħallsa fuq virtwali bażi permezz tal - l-n-permess. il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi - Dipartiment tat-taxxi.". M, il-boll tista'titħallas mal-preżentazzjoni, li l-uffiċċju kompetenti ta'l-Aġenzija tad-Dħul, dikjarazzjoni bl-indikazzjoni ta'l-għadd ta'atti allegati minn depożitu matul is-sena.

Id-dettalji ta'din l-dikjarazzjoni għandha tkun indikata fil-dahar preżentazzjoni (timbru meħlus fl-oriġini) fil-mod li ġej:"il-boll mħallsa fuq virtwali bażi permezz tal-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-art.

mibgħuta id-data. l-Aġenzija tad-Dħul.". Għall-atti esklużi mill-timbru tat-taxxa, l-eżenzjoni għandu jkun indikat fil-kaxxi xierqa provduta fil-kont tal-preżentazzjoni. L-kooperattivi soċjali huma eżenti mill-ħlas tal-boll skont l-art. -bis tat-Tabella (l-Anness B) tal-D. Assoċjazzjonijiet tad-djar huma obbligati li il-ħlas tal-boll kif speċifikat mill-Aġenzija tad-Dħul Reġjonali id-Direttorat tal-Emilia Romagna ma'l-opinjoni ta'l-irjieħ ta'jannar (Prot.

M, il-ħamsa u għoxrin, il-timbru tat-taxxa minħabba l-atti tal-kumpanija u l-entitajiet l-oħra minn kumpaniji, mhux inklużi fil-paragrafu -bis tat-tariffa, l-ewwel parti, mehmuża ma'l-D.

R, li jiġi kkonfermat, rċevew jew awtentikati minn nutar jew pubbliċi oħra uffiċjali u li huma suġġetti għar-reġistrazzjoni mal-proċeduri elettroniċi, (M.

- Mudell ta 'l-Uniku għall-informazzjoni) pprovduti mill-Forniment ta' l- tnax, L, hija inklużiva ta'l-timbru dazju dovut għall-kopja tal-att u li l-kwistjoni tiġi sottomessa lill-Uffiċċju ta'l-Reġistru tal-Kumpaniji.

Għalhekk, il-kwistjonijiet ta'reġistrazzjoni jew il-depożitu ta'l-atti msemmija hawn fuq huma ppreżentati mill-nutara l-Uffiċċju tal-Reġistru tal-Kumpaniji bl-dikjarazzjoni dwar l-abbozz tal-preżentazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-virtwali l-oriġini tal-boll bl-indikazzjoni ta'l-dettalji li ġejjin ta l-awtorizzazzjoni:"Liberat skont id-digriet, il-ħamsa u għoxrin ta'frar minn M. U."Li jikseb speċjalista assistenza fil-kompilazzjoni u t-tħejjija tal-każijiet, it-telekomunikazzjonijiet (esklużi l-prattiki sospiżi), ikkuntattja l-sejħa-ċentru.